Kdo jsme

Klub politické komunikace je dobrovolnou, nevládní, apolitickou, neziskovou organizací, ve které se sdružují fyzické osoby pracující v oboru politické komunikace nebo ho studující a zároveň mající zájem na jeho rozvoji.

Cílem klubu je rozvoj a kultivace oboru politické komunikace v České republice. Dále vytváření stabilního prostoru pro profesionály působící v této profesi, ve kterém tak dochází ke vzájemnému a obohacujícímu dialogu. Mimo jiné také sdílení dobré praxe a vzdělávání.

Etický kodex

Každý člen Klubu, včetně zájemců o členství, je povinen řídit se naším etickým kodexem. Dokument schválila členská schůze 28. srpna 2019.

Stanovy

Jednání Klubu, jeho struktura, práva a povinnosti členů se řídí našimi stanovami. Dokument schválila členská schůze 28. srpna 2019.

Členové klubu

Karel Kreml
Ředitel Politinkers

Vystudoval politologii na Filozofické fakultě ZČU v Plzni a Fakultě sociálních věd UK v Praze, působil jako PR manažer portálu EurActiv.cz, několik let pracoval jako tiskový mluvčí STAN, v roce 2018 založil komunikační agenturu Politinkers.

Miriam Faltová
Volební manažerka TOP 09

Vystudovala politologii a evropská studia na FF Univerzity Palackého v Olomouci a na FSV UK v Praze. Již několik let pracuje pro TOP 09, nyní na pozici volební manažerky strany.

Karolína Sadílková
Mluvčí České pirátské strany

Absolvovala obor Politologie a evropská studia na FF Univerzity Palackého v Olomouci a Politologii na FSS Masarykovy univerzity v Brně. Působila jako politická redaktorka v redakcích MF Dnes v Brně a v Praze, působila v České televizi a jako mluvčí Hospodářské komory ČR. Nyní je šéfka PR a mluvčí Pirátů.

Denisa Morgensteinová
PR Manažerka Zonky

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK a Právnickou fakultu UK, kde momentálně působí jako externí doktorandka. Dříve pracovala v oblasti PR a jako redaktorka v České televizi, od roku 2018 působila na pozici tiskové mluvčí KDU-ČSL a byla vedoucí komunikačního oddělení strany.

Tomáš Pergl
Mluvčí STAN

Absolvoval politologii a žurnalistiku na FF ZČU v Plzni. Pro hnutí STAN pracuje od roku 2016, za tu dobu se podílel na několika úspěšných volebních kampaních a v roce 2018 se ujal pozice tiskového mluvčího hnutí STAN. Několik let také působí v neziskové sféře jako poradce pro oblast PR a marketingu.

Václav Smolka
Mluvčí ODS

Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK. Na stejné fakultě v současné době dokončuje mediální studia. Od roku 2016 pracuje v mediálně analytickém oddělení ODS. V posledních dvou letech působí jako zástupce tiskové mluvčí ODS.

Patrik Kuba
Asistent senátora

Pracoval na prezidentské kampani Marka Hilšera, vedl komunální kampaň koalice Pirátů a Starostů v Olomouci a senátní kampaň Zdeňka Hraby. Spolupracoval také na kampani Spojených sil pro Prahu. Nyní pracuje pro senátora Zdeňka Hrabu a má na starosti online komunikaci městské části Praha 1.

Barbora Gavenda
Mluvčí ČSSD

Vystudovala Veřejnou správu a regionální rozvoj na ČZU. Dříve pracovala jako redaktorka Seznamu a v České televizi. Od března 2019 působí jako tisková mluvčí ČSSD.

Členství

Členem klubu se může stát fyzická osoba, která splňuje podmínky dané stanovami a doposud vykonávala a hodlá vykonávat svou činnost v souladu s etickým kodexem. Pakliže máte zájem o členství v klubu, kontaktujte prosím předsedu výkonného výboru.

Organizační struktura

Jak fungujeme

Naše organizační struktura se řídí stanovami klubu. Stanovy přijímá a mění členská schůze jakožto nejvyšší orgán. Ta volí předsedu výkonného výboru a schvaluje jeho nominanty do vedení klubu.

Členská schůze také volí členy revizní komise, kteří si mezi sebou následně volí svého předsedu.

Výkonný výbor

Karel Kreml, předseda
Miriam Faltová, místopředsedkyně
Karolína Sadílková, členka

Revizní rada

Denisa Morgensteinová, předsedkyně
Tomáš Pergl, člen
Václav Smolka, člen

Kontakt

Rychlá zpráva

Předseda

predseda@polkom.cz
+420 721 645 790

Výkonný výbor

vv@polkom.cz

Revizní rada

rr@polkom.cz

Klub politické komunikace, z. s.
Eliášova 279/1, 160 00 Praha 6
Spisová značka L72520 vedená u Městského soudu v Praze
IČ 08554111