Členství

Členem klubu se může stát fyzická osoba, která splňuje podmínky dané stanovami a doposud vykonávala a hodlá vykonávat svou činnost v souladu s etickým kodexem. Pakliže máte zájem o členství v klubu, kontaktujte prosím předsedu výkonného výboru.