Kdo jsme

Klub politické komunikace je dobrovolnou, nevládní, apolitickou, neziskovou organizací, ve které se sdružují profesionálové z oboru politické komunikace či jeho studenti, kteří mají zájem na jeho rozvoji.

Cílem klubu je rozvoj a kultivace oboru politické komunikace v České republice. Dále vytváření stabilního prostoru pro profesionály působící v této profesi, ve kterém tak dochází ke vzájemnému a obohacujícímu dialogu. Mimo jiné také sdílení dobré praxe a vzdělávání.

Etický kodex

Každý člen Klubu, včetně zájemců o členství, je povinen řídit se naším etickým kodexem. Dokument schválila členská schůze 28. srpna 2019.

Stanovy

Jednání Klubu, jeho struktura, práva a povinnosti členů se řídí našimi stanovami. Dokument schválila členská schůze 28. srpna 2019.