Kontakt

Rychlá zpráva

Předseda

predseda@polkom.cz
+420 721 645 790

Výkonný výbor

vv@polkom.cz

Revizní rada

rr@polkom.cz

Klub politické komunikace, z. s.
Eliášova 279/1, 160 00 Praha 6
Spisová značka L72520 vedená u Městského soudu v Praze
IČ 08554111