Organizační struktura

Jak fungujeme

Naše organizační struktura se řídí stanovami klubu. Stanovy přijímá a mění členská schůze jakožto nejvyšší orgán. Ta volí předsedu výkonného výboru a schvaluje jeho nominanty do vedení klubu.

Členská schůze také volí členy revizní komise, kteří si mezi sebou následně volí svého předsedu.

Výkonný výbor

Karel Kreml, předseda
Miriam Faltová, místopředsedkyně
Václav Smolka, člen

Revizní rada

Denisa Morgensteinová, předsedkyně
Tomáš Pergl, člen
Patrik Kuba, člen